கொஞ்ச(சு)ம் கொடைக்கானல் படங்கள்

பூ

kodai view

Bulbul

Kodai View

Love this flower

IMG_0099

Kodaikanal Sunset View

Kodai View

Red-Whiskered BulBul

படங்களில் கிளிக்கி பெரிதாக்கலாம். திருமணம் முடிந்து கொடைக்கானல் சென்றிருந்த பொழுது எடுத்தப் படங்கள்.

படகுகளின் தேசம் – அலப்புழா படங்கள்

படகுகளின் தேசம் – அலப்புழா படங்கள்

கேரள தேசத்தின் அழகை மிகச்சிறு இடைவெளியில் மீண்டும் சந்திக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. மிகவும் அருமையாக அமைந்த பயணம் விரைவில் இதைப் பற்றி எழுதுகிறேன்.